กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ตั้ง โทรศัพท์ อีเมล์

25 Marathonodromou Str.
P.Psychiko
Athens 15452

Tel. (30) 210 6710 155, 210 6749 065
(30) 210 6756 978 (Visa)
Fax. (30) 210 6749 508
Email. thaiath@otenet.gr