กิจกรรมที่น่าสนใจ : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Exploring Halal Tourism 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมที่น่าสนใจ : ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Exploring Halal Tourism 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ

กำหนดการสัมมนา Exploring Halal Tourism จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ) และสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา สเปน วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.45 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 โรงแรมอัล มีรอซ

 

8.45 น.                    –         ลงทะเบียน

9.20 น.                    –         อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือผู้แทนกล่าวเปิดงาน (รอยืนยัน)

9.30 น.                    –         การสัมมนา Exploring Halal Tourism ช่วงที่ 1 โดยผู้แทนสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบาเป็นวิทยากร

12.00 น.                   –         รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมอัล มีรอซ

13.30 น.                   –         การสัมมนา  Exploring Halal Tourism ช่วงที่ 2 โดยผู้แทนสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบาเป็นวิทยากร

16.00 น.                   –         ปิดการสัมมนา

 

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://globthailand.com/muslimfriendly/

10 ธันวาคม 2561