กิจกรรมที่น่าสนใจ : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Business Forum: Oportunidades de negocio en ASEAN กิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมที่น่าสนใจ : ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Business Forum: Oportunidades de negocio en ASEAN

ขอเชิญร่วมงาน ASEAN Business Forum: Oportunidades de negocio en ASEAN ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในสเปนและหอการค้าบาเลนเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอการค้าบาเลนเซีย ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://www.camaravalencia.com/es-es/jornadas/paginas/pagina-evento.aspx?cod=7176

 

Invitación a ASEAN Business Forum - 13 de septiembre - Cámara de Comercio de Valencia

Les invitamos a participar en ASEAN Business Forum: Oportunidades de negocio en ASEAN, organizado por las Embajadas residentes de los países miembros de la ASEAN en Madrid y la Cámara de Comercio de Valencia.

El seminario se celebrará en la Cámara de Comercio de Valencia, el jueves 13 de septiembre de 2018, a partir de las 10.30 hrs. 

La actividad es gratuita. Se ruega la inscripción previa a través del enlance https://www.camaravalencia.com/es-es/jornadas/paginas/pagina-evento.aspx?cod=7176

Para ver la programación, haga click aquí.  

25 กรกฎาคม 2561