ข่าวเด่น : เกาะติดความคืบหน้าท่าเรืออัลเฆซีราส ท่าเรือฮาลาลของสเปน เกาะติดข่าว

ข่าวเด่น : เกาะติดความคืบหน้าท่าเรืออัลเฆซีราส ท่าเรือฮาลาลของสเปน

ท่าเรืออัลเฆซีราส 

ต่อเนื่องจากบทความ “ขยายตลาดธุรกิจฮาลาลไทย ตอน 3: ท่าเรืออัลเฆซีราสและโอกาสสำหรับสินค้าและธุรกิจไทยในสเปน ยุโรปใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลาง” สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดมีความคืบหน้าของท่าเรืออัลเฆซีราส[1] ซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางการค้าระหว่างยุโรปใต้และแอฟริกา เชื่อมต่อเส้นทางการเดินเรือและการค้าในช่องแคบยิบรอลตาร์ ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติก มาประชาสัมพันธ์ในวันนี้  

ท่าเรืออัลเฆซีราสเป็นท่าเรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล และมีพัฒนาการล่าสุดด้านบริการสินค้าฮาลาล คือ เมื่อเดือนมกราคม 2562 ท่าเรือได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่การขนส่งสินค้าในการ จัดทำมาตรฐานของบริการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลจนทำให้ท่าเรือแห่งนี้สามารถให้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคได้แล้ว โดยมีบริษัท TIBA ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ซึ่งมีธุรกิจกับไทยด้วย ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาลจาก Halal Food & Quality และยังมีบริษัท Docks ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการจุดตรวจชายแดนท่าเรืออัลเฆซีราส (Algeciras Border Inspection Point) และบริษัท González Gaggero ผู้ให้บริการพิธีการศุลกากรผ่านแดนก็ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบาด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อประกอบกับการให้บริการของท่าเรือแล้ว ทำให้สินค้าฮาลาลของท่านสามารถไปถึงมือผู้บริโภคได้ถูกต้องตามหลักฮาลาลอย่างแน่นอน

ท่าเรืออัลเฆซีราสฝากบอกมาด้วยว่า ความพยายามของท่าเรือจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ท่าเรือจะยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบริการขนส่งสินค้าและฮาลาลของท่าเรืออย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้บริโภคมีทางเลือกสำหรับสินค้าและบริการฮาลาลที่เพิ่มมากขึ้น และสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับท่าเรือและบริษัทโลจิสติกส์ของประเทศต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจฮาลาลต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ด้วยระยะเวลาขนส่งสินค้าจากไทยมายังท่าเรืออัลเฆซีราสที่ใช้เวลาเพียง 21 วันเท่านั้น และความพร้อมด้านการบริการฮาลาลของท่าเรืออัลเฆซีราส จึงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าฮาลาลที่อาจพิจารณาใช้บริการท่าเรือแห่งนี้ในการขยายตลาดสินค้ามายังสเปน ยุโรปใต้ แอฟริกาและตะวันออกกลางได้ เพราะอย่าลืมว่า ตลาดฮาลาลมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งผู้บริโภคชาวมุสลิมให้ความสำคัญกับความเป็นฮาลาลตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค  ท่าเรืออัลเฆซีราสจึงจะเป็นประตูที่สำคัญให้แก่สินค้าฮาลาลของไทย

หากผู้ประกอบการสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าเรือแห่งนี้ สามารถติดต่อศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ที่อีเมล์ thaibizmadrid@gmail.com[1] ท่าเรือมีบริการเส้นทางการขนส่ง 28 เส้นทาง เชื่อมท่าเรือ 198 แห่งใน 74 ประเทศทั่วโลก และจากสถิติการขนส่งสินค้าของท่าเรือระบุว่า ท่าเรืออัลเฆซีราสเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและเป็นอันดับ 4 ในยุโรป โดยในปี 2561 ท่าเรืออัลเฆซีราสมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทั้งสิ้น 107 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.5 ล้านตันจากปี 2560

 

ที่มาของภาพ http://www.apba.es/presentacion

14 มีนาคม 2562